Inne pomoce

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi produktami dla osób słabowidzących takie jak kamerki, monookulary.

W Poradni Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu na os Kosmonautów 110 tel. 61 820 05 12